100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 5397 Change
 ,  5257 Change
. 4985 Change
. 2715 Ignore
... ...  ...  2239 Change
 .  2121 Change
 : “  : “  : “  1991 Change
 :  1802 Change
 (  ( 1647 Change
là người nhà người nhà người 1619 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1585 Ignore All
hoá hóa hóa 1391 Change
 (   (  ( 1349 Change
(  (  ( 1170 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 1118 Ignore All
hoà hòa hòa 1032 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1007 Ignore All
là người nhà người nhà người 1001 Ignore
.   997 Change
là cái nhà cái nhà cái 974 Ignore All
.   970 Change
chính là trính nhà trính nhà 927 Ignore
,   848 Change
790 Change
là con nhà con nhà con 776 Ignore All
c c 735 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 721 Change
ra từ gia từ gia từ 713 Ignore All
thấy không thái không thái không 698 Ignore All
 ?  666 Change
Ừm Ừm 657 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 630 Change
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 626 Ignore All
Suýt Sít Sít 624 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 615 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 602 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 579 Ignore All
lên người nên người nên người 557 Ignore All
 ,  544 Change All
Formosa Formosa 543 Ignore All
(  (  ( 532 Ignore All
cuả của của 523 Change
người là người nhà người nhà 514 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 512 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 510 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 504 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 478 Change
duỗi dủi dủi 467 Ignore All
c c 460 Ignore
bệch bệt bệt 460 Ignore All
rống róng róng 453 Ignore All
nhốt lốt lốt 452 Ignore All
. 451 Change All
(*)  (*)  (*) 449 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 448 Change
toà tòa tòa 443 Change
khoá khóa khóa 434 Change
b b 431 Ignore
cực kì cực kỳ cực kỳ 428 Change
v v 426 Ignore
 !  426 Change
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 422 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 418 Change
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 417 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 416 Ignore All
chậc chặc chặc 414 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 413 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 409 Change
, 408 Change All
ra trong da trong da trong 407 Ignore All
b b 402 Change
là ta nhà ta nhà ta 392 Ignore All
cưỡi cưới cưới 391 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 385 Ignore All
: 370 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 370 Ignore
v v 368 Change
kỹ kỹ 358 Change
, 346 Ignore
lên vai lên dây lên dây 343 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 337 Ignore All
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 336 Ignore All
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 333 Change
 ...  ...  ...  331 Change
thuỷ thủy thủy 330 Change
cong lên công lênh công lênh 328 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 327 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 324 Ignore All
 )  322 Change
giẫm dẫm dẫm 321 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 320 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 318 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 314 Ignore All
v v 314 Ignore All
xẩy ra xảy ra xảy ra 312 Change
và cả già cả già cả 312 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 309 Ignore All
chậu châu châu 309 Ignore All
khoát tay khoác tay khoác tay 308 Ignore All