100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 5213 Change
 ,  5073 Change
. 4600 Change
. 2610 Ignore
... ...  ...  2039 Change
 .  2036 Change
 : “  : “  : “  1984 Change
 :  1707 Change
là người nhà người nhà người 1506 Ignore All
 (  ( 1487 Change
chính là trính nhà trính nhà 1472 Ignore All
hoá hóa hóa 1315 Change
 (   (  ( 1297 Change
(  (  ( 1075 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 1012 Ignore All
hoà hòa hòa 960 Change
là người nhà người nhà người 938 Ignore
.   928 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 899 Ignore All
.   881 Change
là cái nhà cái nhà cái 880 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 870 Ignore
,   830 Change
là con nhà con nhà con 706 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 667 Change
657 Change
 ?  649 Change
ra từ gia từ gia từ 631 Ignore All
c c 625 Change
thấy không thái không thái không 614 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 592 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 548 Ignore All
Ừm Ừm 544 Ignore All
Formosa Formosa 543 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 540 Ignore All
Suýt Sít Sít 526 Ignore All
(  (  ( 512 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 509 Ignore All
cuả của của 507 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 506 Ignore All
 ,  491 Change All
lên người nên người nên người 476 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 460 Change
người là người nhà người nhà 454 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 449 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 444 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 440 Ignore All
c c 424 Ignore
khoá khóa khóa 421 Change
toà tòa tòa 415 Change
. 411 Change All
 !  411 Change
quản lí quản lý quản lý 405 Change
v v 405 Ignore
b b 402 Ignore
rống róng róng 399 Ignore All
bệch bệt bệt 395 Ignore All
duỗi dủi dủi 390 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 385 Change
nhốt lốt lốt 385 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 384 Change
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 382 Ignore All
, 375 Change All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 369 Ignore All
(*)  (*)  (*) 368 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 367 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 363 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 363 Ignore
ra trong da trong da trong 359 Ignore All
chậc chặc chặc 352 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 350 Ignore All
cưỡi cưới cưới 340 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 332 Ignore All
, 327 Ignore
v v 327 Change
: 324 Change
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 313 Change
v v 310 Ignore All
 ...  ...  ...  310 Change
 )  309 Change
xẩy ra xảy ra xảy ra 306 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 302 Change
thuỷ thủy thủy 298 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 297 Ignore All
b b 290 Change
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 286 Ignore All
giử giữ giữ 285 Change
đến hai đến hay đến hay 285 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 284 Ignore All
và cả già cả già cả 282 Ignore All
lên vai lên dây lên dây 281 Ignore All
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 280 Change
cong lên công lênh công lênh 280 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 279 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 279 Ignore All
kỹ kỹ 277 Change
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 277 Ignore All
[  [  [ 273 Ignore
chậu châu châu 271 Ignore All